6-SINFLAR UCHUN FIZIKA FANIDAN VIDEO DARSLIKLAR

1-mavzu

Fizika nimani o`rgatadi? Fizik hodisalar. Fizika taraqqiyoti tarixidan ma`lumotlar

2-mavzu

Fizik kattaliklar va ularni o`lchash

3-mavzu

Olchashlar va o`lchash aniqligi

4-mavzu

Modda tuzilishi haqida Demakrit, Ar-Roziy, Beruniy va Ibn Sino ta`limoti

5-mavzu

Malekulalar va ularni o`lchamlari, Ma`lekulalarnin o`zaro ta`siri va harakati, Braun harakati 

6-mavzu

Turli holatlarda diffuziya hodisasi, Moddaning agregat holati

7-mavzu

Jismlarni mehanik harakati trayektoriyasi, Tekis harakat

8-mavzu

Harakat tezligiga doiz masalalar yechish

9-mavzu

Inertsiya, Jism massasi

10-mavzu

Moddaning zichligi

11-mavzu

Kuch momenti. Richag va uning muvozanat sharti

12-mavzu

Og`irlik kuchi, Jism og`irligi

13-mavzu

Bosim

14-mavzu

Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal qonuni