5-SINFLAR UCHUN MATEMATIKA FANIDAN VIDEO DARSLIKLAR

1-mavzu

Natural son tushunchasi. Natural sonlarning yozilishi va o`qilishi

2-mavzu

Kesma. Kesmaning uzunligi. Uchburchak

3-mavzu

Tekislik, to`g`ri chiziq va Nur

4-mavzu

Shkalallar, koordinatalar. Sonlar nuri

5-mavzu

Natural sonlarni taqqoslash. Katta va kichik

6-mavzu

I Bobni takrorlash

7-mavzu

Natural sonlarni qo`shish va uning xossalari

8-mavzu

Natural sonlarni ayirish va uning xossalari

9-10-mavzu

Sonli va harfli ifodalar. Qo`shish va ayirish xossalarining harfiy ifodasi

11-mavzu

Tenglamalar

12-mavzu

II Bobni takrorlash

13-mavzu

Natural sonlarni ko`paytirish va uning xossalari

14-mavzu

Natural sonlarni bolish

15-mavzu

Qoldiqli bo`lish