5-SINFLAR UCHUN TARIX FANIDAN VIDEO DARSLIKLAR

1-mavzu

Tarixiy manbalar

2-mavzu

Kalendarlar tarixidan

3-mavzu

Tarixda yil hisobi

4-mavzu

Dunyo xaritasi tarixi

4-mavzu (2-qism)

Dunyo xaritasi tarixi

5-mavzu

Eng qadimgi odamlar va ularning manzilgohlari

6-mavzu

Qadimgi odamlarning turmush tarzi

7-mavzu

Arxeologiya tarixidan

7-mavzu (2-qism)

Arxeologiya tarixidan

8-mavzu

Qoyatosh suratlari

9-mavzu

Yozuv – insoniyatning buyuk kashfiyoti

10-mavzu

«Avesto» – ajdodlarimiz yaratgan ilk yozma tarixiy manba

11-mavzu

Muzeylar

12-mavzu

Yevropa va Amerikada dastlabki sivilizatsiyalar